2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე და

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, აფხაზეთი, აჭარა.
პარტნიორი: ციხის საერთაშორისო რეფორმა (
PRI)
სექტორი: თემის გაძლიერება, საზოგადოების ინფორმირება, პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობა

 

პროექტის მიზნები:

  1. წამალდამოკიდებულთა თემის გაძლიერება მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ადვოკატირების მიზნით;
  2. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხზე;

გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და წამალდამოკიდებულთა თემის წევრებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა საქართველოში ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედების მიზნით.