2013-2015: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო პროექტის სახელწოდება - ვაგრძელებ

 2013-2015: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
პროექტის სახელწოდება - ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო  და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში   

პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორგანიზაციებისა და ნარკოტიკის მომხმარებელთა თემის  შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისების  ადვოკატირებისთვის.

პროექტის მიზნები:

 

1. საადვოკაციო კამპანიების (აივ/შიდსის, C ჰეპატიტის, მედიკამნეტების მხარდაჭერილი მკურნალობის ქალი მომხმარებლების, სერვისების ხელმისაწვდომობის თემებზე) დაგეგმვა, კოორდინაცია და განხორციელება.

 

2. გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ნიმ-თა თემის წარმომადგენლებს შორის პოლიტიკის დიალოგის ხელშეწყობა.