ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია "ქსენონი"

2004 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციას განხორცილებული აქვს 20–ზე მეტი პროექტი ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების მიმართულებით. 2005 წლიდან დღემდე ასოციაცია „ქსენონი“ ახორციელებს გლობალური ფონდის პროექტს– II კომპონენტი (I ლოტი): „აივ/შიდსის გავრცელების პრევენცია ნარკოტიკების ინიექციურ მომხმარებლებში“.

ასოციაცია „ქსენონი“, აქტიურად ეწევა ნარკოდამოკიდებულ პირთა უფლებებისა და მათთვის ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის ადვოკატირებას. ის ერთ–ერთი პირველია, რომელმაც შექმნა ქალ–ნარკომომხმარებლებზე ორიენტირებული სამოდელო სერვისები საქართველოში, დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა დონეზე, ქვეყანაში C ჰეპატიტის მკურნალობისა და დიაგნოსტირების ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის.

ელ.ფოსტა - associationxenon@gmail.com ; ninojanashia@yahoo.com

ტელ. - 0415 25 40 10
მობ. - 599 71 97 57

მისამართი - ზუგდიდი.პეტრე უბერის N1