"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ ოცდამეხუთე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ ოცდამეხუთე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ. გამოცემაში აისახა საქართველოში, თვის

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. თემების აქტუალობიდან გამომდინარე, პერიოდულად

შევცვლით რუბრიკებს, გავიზიარებთ თქვენს აზრს, რჩევას, კრიტიკას, რეკომენდაციას

 

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ ოცდამეხუთე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი