„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეშვიდე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეშვიდე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც

ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ. გამოცემაში აისახა საქართველოში, თვის

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. თემების აქტუალობიდან გამომდინარე, პერიოდულად

შევცვლით რუბრიკებს, გავიზიარებთ თქვენს აზრს, რჩევას, კრიტიკას, რეკომენდაციას

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეშვიდე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი