სამუშაო შეხვედრა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში

01/11/2018

24 ოქტომბერს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა. რომლის მიზანს წარმოადგენდა FIND -ის და გლობალური ფონდის პროექტებს შორის კოლაბორაციის გაუმჯობესება და C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ბენეფიციარების ჩართულობის გასაზრდელად გზების დასახვა.