ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

09/04/2017

 2016 წელი „Bread for the World“ (BfdW)  

მხარდამჭერი - “კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი”

განმახორციელებელი - "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი "

პროექტი - „ჰოლისტური ზრუნვისა დარეაბილიტაციის მოდელების განვითარება"

ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

09/04/2017

2014-2017 ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო" 

პროექტი - "ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის". 

განმახორციელებელი - "კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი", "ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს  ქსელი" და"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"  

ვრცლად

2013-2015: მკურნალობის მზაობის საერთაშორისო კოალიცია (ITPC) პროექტის სახელწოდება: ჩანაცვლებითი თერაპ

03/07/2014

  2013-2015: მკურნალობის მზაობის საერთაშორისო კოალიცია (ITPC)

პროექტის სახელწოდება: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის  

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, ქუთაისი, ოზურგეთი

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157 პროექტის სახელწოდება - „მტკიცებულებებზე დამყარებულ

03/07/2014

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა.

2013-2015: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო პროექტის სახელწოდება - ვაგრძელებ

03/07/2014

პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორგანიზაციებისა და ნარკოტიკის მომხმარებელთა თემის  შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისების  ადვოკატირებისთვის. 

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

25/04/2013

პროექტის მიზანია ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებს (ნიმ) შორის აივ/შიდსის პროფილაქტიკა და მართვა  ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების გზით. აღნიშნული ხორციელდება შპრიცების დარიგების პროგრამის, ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების ცენტრების,  თანასწორ-განმანათლებელთა მომსახურების, აუთრიჩის საშუალებით.

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქს

25/04/2013

პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორიგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისების  ადვოკატირებისთვის

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

25/04/2013

გეოგრაფიული არეალი: უკრაინა, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, ბელორუსი, რუსეთის ფედერაცია. 

პარტნიორი: უკრაინის შიდსის გლობალური ალიანსი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, თანადგომა, ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში. სექტორი:

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების

25/04/2013

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი

პარტნიორი: ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN), ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში

     1 2 >