ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

03/09/2014

„ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეს“ - ნარკოტიკების მომხამრებელთა საქართველოს ქსელმა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა ჩაატარეს საადვოკაციო კამპანია სახელწოდებით - „გადავარჩინოთ სიცოცხლე“.კამპანიის მიზანს წარმოადგენდა ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემის წარმომადგენლების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღალება ზედოზირების პრევენციასა და მის მართვასთან დაკავშირებით; ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლო

C ჰეპატიტის კამპანია 2014

19/08/2014

28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა. წლევანდელი კამპანია კვლავ სახელმწიფო ორგანოებზეა მიმართული, ვინაიდან, ის, რაც სახელმწიფომ გააკეთა არ არის საკმარისი სიცოცხლისათვის. კერძოდ, პაციენტებისთვის შეთავაზებული ფასდაკლების პროგრამა არ არის ის არჩევანი, რომელიც პაციენტს სიცოცხლის საშუალებას მისცემს. 

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

03/07/2014

სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით, კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგების კვირეული, რომელიც ემსახურებოდა ნიმ-თა ინფორმირებულობის გაზრდას ზედოზირების პრევენციასთან დაკავშირებით

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

03/07/2014

 ქალი მომხმარებლების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა გადაწყვიტეს თითოეული ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების კონსოლიდაცია მოეხდინათ და შეიმუშავეს კამპანია „იპოვე გამოსავალი`. 

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

03/07/2014

 2013 წლის კამპანია PTF-ის ეგიდით გაიმართა 1 დეკემბერს. მოხდა ორგანიზაციების გეგმების გაზიარება და კოორდინაცია. პროცესს ამჯერად სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროც შეუერთდა. ორგანიზაციების მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა არერთი ღონისძიება: გამოფენები, მრგვალი მაგიდები, კონცერტები, ტესტირების აქციები, ფილმის ჩვენებები და სხვა მრავალი.

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

03/07/2014

 2013 წლის კამპანიის სახელწოდებად განისაზღვრა „C არ იCდის“. გამომდინარე იქიდან, რომ მთავრობამ საჯაროდ გამოთქვა მზადყოფნა მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, კამპანიის მთავარ სამიზნედ ის ფარმაკომპანიები იქცნენ, რომლებიც 15 წლის განმავლობაში არ აიაფებდნენ მკურნალობის ფასს. სწორედ ეს კონცეფცია დაედო საფუძვლად კამპანიის პრომო მასალებს. 

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

25/11/2013

ქალთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა დაგეგმა სარვამარტო აქცია, რომელიც საქართველოს 3 ქალაქში გაიმართა (თბილისი, გორი და ზუგდიდი).

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

27/05/2013

ქსელმა მოახდინა მის მიერ ქსელური კამპანიების ორგანიზებისას შეძენილი გამოცდილების ქსელს გარეთ ექსპორტირება. ქსელმა შესთავაზა PTF-ში გაწევრიანებულ ორგანიზაციებს ღონისძიებათა კოორდინაცია და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა. კამპანია რამდენიმე ძირითად ელემენტს მოიცავდა:

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2012

27/05/2013

კამპანია მოამზადა ზედოზირების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა. კამპანია მიეძღვნა 31 აგვისტოს, ზედოზირებაზე ცნობიებრბის ამაღლების მსოფლიო დღეს.
     1 2 >