კახა კვაშილავა - აღმასრულებელი დირექტორი

ელ.ფოსტა - k.kvashilava@hotmail.com

 

მაკა გოგია - პროექტის დირექტორი

ელ.გოსტა - mgogia@hrn.ge

 

მედეა ხმელიძე - პროექტის დირექტორი

ელ.ფოსტა -  mkhmelidze@hrn.ge

 

მარინა ასათიანი - მედია კოორდინატორი

ელ.ფოსტა - marinaasatiani@yahoo.com

 

ხათუნა ქუთათელაძე - მონიტორინგის და შეფასების სპეციალისტი

ელ.ფოსტა  - kh.kutateladze@yahoo.com

 

მამუკა ჭელიძე - პროექტის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა  -mchelidze@hrn.ge

 

ეკატერინე ჩხეტია - პროექტის ასისტენტი

 ელ.ფოსტა - echkhetia@yahoo.com

 

გური ჯიქია - პროექტის ასისტენტი

ელ.ფოსტა -  gjikia@hrn.ge

 

ეთერ თარაშვილი - ფინანსური მენეჯერი

ელ.ფოსტა -  etarashvili@hrn.ge

 

ნატალია კუჭაიძე - ბუღალტერი

ელ.ფოსტა -  nkuchaidze@hrn.ge

 

ალექს კუჭაიძე - ლოჯისტიკი

ელ.ფოსტა -  akuchaidze@hrn.ge

 

გიორგი გოგუა - სოციალური მედიის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა -  giogogua@gmail.com

 

გიორგი ბოჭორიშვილი - ადვოკაციის კოორდინატორი

ელ.ფოტსა - giobocho@yahoo.com

 

ალექს ფეიქრიშვილი - აიტის სპეციალისტი 

ელ.ფოსტა -  thisaint@mail.ru

 

ნათელა გაფრინდაშვილი - დამლაგებელი

ელ.ფოსტა -