ახალი გზა

20/04/2017

ახალი გზა

ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია

10/02/2017

ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია (ფფა)

ყოფილი ახალგაზრდა ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია (აფა) მდიდარი გამოცდილების მქონე პროფესიული, არასამთავრობო, საზოგადოებრივი გაერთიანებაა. იგი დაფუძნდა 1999 წლის მარტში და კომპლექსურ პროფესიულ საქმიანობას ეწევა.

ა(ა)იპ "აკესო, საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისთვის"

10/02/2017

საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისთვის "აკესო" შეიქმნა ჩვენი საზოგადოების უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი იმ ქალებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან ღრმა კრიზისულ სიტუაციებში - არიან კომერციული სექს მუშაკები; ნარკოტიკების მომხმარებლები. 

რუბიკონი

10/02/2017

რუბიკონი

რეალური ხალხი, რეალური ხედვა

10/02/2017

რეალური ხალხი, რეალური ხედვა

მსოფლიო ექიმები - საფრანგეთი

10/02/2017

„მსოფლიო ექიმები“ (Médecins du Monde) არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს 80 ქვეყანაში ახორციელებს განვითარების პროექტებს ზიანის შემცირების, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესების,  კონფლიქტების დროს ჰუმანიტარულ დახმარებისა და მიგრანტებისათვის ჯანდაცვის პირველადი სერვისების მიწოდების მიმართულებით. 

ფენიქსი -2009

10/02/2017

ფენიქსი -2009

ზურაბ დანელია სახ.კავშირი ,,თანადგომა"

10/02/2017

ზურაბ დანელია სახ.კავშირი ,,თანადგომა"

 

კავშირი ,,ახალი ვექტორი"

10/02/2017

ა/ო "ახალი ვექტორი"

 ორგანიზაციაში არსებული სერვისები განკუთვნილია ნარკოტიკების 
მომხმარებლებისთვის. 

     1 2 3 >