2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე და

25/04/2013

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, აფხაზეთი, აჭარა.
პარტნიორი: ციხის საერთაშორისო რეფორმა (
PRI)
სექტორი: თემის გაძლიერება, საზოგადოების ინფორმირება, პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობა

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება ს

25/04/2013

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, გორი, თელავი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი

     < 1 2