რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი „თანაზიარი“

ორგანიზაციის მისია და საქმიანობის სფერო: სოციალურად ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრება საზოგადოებაში.

 ძირითადი საქმიანობების სფერო:

*ადამიანის უფლებები

*ქალთა უფლებები

*ჯანდაცვა

*პატიმართა უფლებები

*გენდერული თანასწორობა

 მუშაობის გეოგრაფიული არეალი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი

 ორგანიზაციის თავმჯდომარე: ხათუნა ბეჭვაია

 საკონტაქტო ინფორმაცია:

(0415)  22 10 78;  599 96 6744

ელ. ფოსტა   tanaziari@hotmail.com

 

მისამართი : ქ. ზუგდიდი   მ. კოსტავას ქ. N58;  2100