კვლევის ანგარიში-მომზადდა:პარტნიორობა ჯანმრთელობის კვლევასა და განვითარვის“ მიერებისთ ნოემბერი2017

14/06/2018

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალიმომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა