დონორები

european-union

ევროკავშირი

theglobalfund

შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდი

undp

გაეროს განვითარების პროგრამა

open-society-foundations

ღია საზოგადოების ფონდები

usaid

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო  საქართველოში აივ-ის
 პრევენციის პროექტი

medecins

მსოფლიო ექიმები -

საფრანგეთი

european-union

მკურნალობის მზაობის საერთაშორისო კოალიცია

TidesFoundation

ტაიდსის ფონდი

OSFG

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

 

                       ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელი