ზურაბ დანელია სახ.კავშირი ,,თანადგომა"

თბილისი, ა. მაჭავარიანის #05/010.

ტელ; 599 457 454.

e-mail - mbaratashvili@uniontanadgoma.org.ge