ფენიქსი -2009

ორგანიზაცია შეიქმნა 2009 წელს მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის პაციენტებისა და თანამშრომლების ინიციატივით.

ორგანიზაციის მიზანია ჩანაცვლებითი თერაპიის  პაციენტების უფლებების დაცვა,ნარკოტიკების  მომხმარებელთა უფლებების დაცვა,ქვეყანაში არსებული რეპრესიული  ნარკოპოლიტიკის შეცვლა,ადამიანის უფლებების დაცვა პოლიციელთა  მხრიდან თვითნებობისაგან,ამ სფეროში მომუშავე ხალხთან და ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა.

 

 

ოზურგეთი, 26 მაისის ქ.1ა

ტელ: 07 90 55 87 00/ 5 99 11 64 01.

e-mail - otari.jijieshvili@mail.ru