რუბიკონი

 

ორგანიზაციის  მისია: 

ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა და კონსტიტუციური/ძირითადი უფლებების დაცვა.

ორგანიზაციის  ამოცანები: 

ბრძოლა ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის.

პრობლემური დამოკიდებულების პროფილაქტიკა,პრევენცია,საგანმანათლებლო მუშაობა საზოგადოებაში.

პრობლემური დამოკიდებულების მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების განხორციელების ხელშეწყობა.

პრობლემური დამოკიდებულების მქონე პირთა თვითდახმარების ჯგუფების შექმნა და განვითარება.

პრობლემური დამოკიდებულების მქონდე პირთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტიგმის შემცირება.

მისამართი / Address:

0046, ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. 10;

10, Pushkini str. 0046, Kutaisi, Georgia;

ტელეფონი / Tel: 0 431 25 13 71;

ელ. ფოსტა / e-mail: rubiconi.2012@gmail.com