ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

გერმანული ფონდის „Bread for the World“ (BfdW) დაფინანსებით და “კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი”-ს მხადაჭერით, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ახორციელებს პროექტს ჰოლისტური ზრუნვისა დარეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

პროექტის მიზანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

2016 წლის 20 დეკემბერს ჩატარდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის პირველი ფაზის შეფასება, წარმოგიდგენთ კვლევის შედეგებს და შემუშავებულ რეკომენდაციებს

 

სრული კვლევა იხილეთ შემდეგ ბმულზე - C Hepatit