ახალი გზა

ფსიქოსოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი "ახალი გზა"

თბილისი - კოსტავას ქ. 46/50
ხელმძღვანელი - დალი უშარიძე
ტელეფონი - 032 291 17 01
მობ. ტელეფონი - 599 10 28 76
e-mail - daliusharidze@gmail.com
 
სამტრედია -  ჭავჭავაძის ქ. 52
ხელმძღვანელი - ნან კოხრეიძე
ტელეფონი - 0411 22 90 45
მობ. ტელეფონი - 599 10 28 76
e-mail - nkokhreidze@newway.ge
ქუთაისი - პუშკინის ქ. 10
ხელმძღვანელი - ზაზა ქარჩხაძე
ტელეფონი - 0431 25 13 71
მობ. ტელეფონი - 595 61 61 15
e-mail - karchkhadzezaza@mail.ru
 
ვებ-გვერდი - http://www.newway.ge/