31 აგვისტო - ბათუმი

ტრადიცია არ დაიღვა ბათუმშიც, ზედოზირები შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღის აღნივნას და სიცოცხლის ხეების დარგვას ორგანიზაცია გაუწია ჩვენმა ბათუმის ორგანიზაცია იმედმა.