ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორების მიერ აივ პრევენციის სერვისებით სარგებლ