`ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მესამე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

09/07/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მესამე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ. გამოცემაში აისახა საქართველოში, თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა უსაფრთხო ქცევის შეფასება

26/02/2015

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა გლობალური ფონდის პროექტის ,,საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით,  GEO-H-GPIС კომპონენტის ,, ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების