შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა უსაფრთხო ქცევის შეფასება

26/02/2015

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა გლობალური ფონდის პროექტის ,,საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით,  GEO-H-GPIС კომპონენტის ,, ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების