შეხვედრა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში

10/07/2016

   23 ივნისს, ზიანის შემცირების საქართელოს ქსელის ოფისში