„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეთხუთმეტე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

12/02/2016

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეთხუთმეტე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციაში მონაწილე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა

26/02/2015

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა გლობალური ფონდის პროექტის ,,საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით,  GEO-H-GPIС კომპონენტის ,, ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეთერთმეტე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

22/04/2015

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეთერთმეტე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეათე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

06/10/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეათე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეცხრე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

09/09/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეცხრე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მერვე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

25/08/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მერვე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეშვიდე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

13/08/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეხუთე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეხუთე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

09/07/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეხუთე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეოთხე ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

09/07/2014

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეოთხე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ