31 აგვისტო - რუსთავი

ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეს აღინიშნა ქ. რუსთავში. სიცოცხლის ხების აქციას ორგანიზება გაუწია ახალი ვექტორის რუსთავის ოფისმა.