სინერგია სხვა პროექტებთან

20/04/2017

პროექტის სათაური:  ევრაზიის რეგიონალური პლატფორმის მიერ აივის კონტექსტში ქალებისა და ტრანსგენდერების საჭიროებებზე დაჩქარებული და მიზნობრივი პასუხის უზრუნველყოფა. (დამფინანსებელი- რობერტ კარის ფონდი; გრანტის განმახორციელებელი- ევრაზიის მაღალი რისკის ჯგუფების ჯანდაცვის ქსელი; გრანტის მიღები-ალიანსი საზოგადოებრივი ჯანრთელობისთვის). 

2013-2017 : გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

03/07/2014

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება

რეგიონალური პროექტი „ზიანის შემცირება მუშაობს-დააფინანსეთ!’

03/07/2014

რეგიონალური პროექტი „ზიანის შემცირება მუშაობს-დააფინანსეთ!’

დონორი: შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი

განმახორციელებელი:  ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი<