ნარკოპოლიტიკა

ნარკოვითარება საქართველოში

წლიური ანგარიში (ალტერნატივა ჯორჯია )

ნარკოვითარება საქართველოში 2003 წელი (ENG)

ნარკოვითარება საქართველოში 2004 წელი (ENG)

ნარკოვითარება საქართველოში 2005 წელი (ENG)

ნარკოვითარება საქართველოში 2008 წელი (ნაწილი პირველი) (ENG)

ნარკოვითარება საქართველოში 2008 წელი (ნაწილი მეორე) (ENG)

ნარკოვითარება საქართველოში 2010 წელი (GEO)

ნარკოვითარება საქართველოში 2012 წელი (GEO)

ნარკოვითარება საქართველოში 2013 წელი (ნაწილი პირველი) (GEO)

ნარკოვითარება საქართველოში 2013 წელი (ნაწილი მეორე) (GEO)

ნარკოვითარება საქართველოში 2013 წელი (ნაწილი მესამე ) (GEO)

ნარკოვითარება საქართველოში 2014 წელი (GEO)

ნარკოვითარება საქართველოში 2015 წელი

 

 

მოქმედი კანონმდებლობა ( შინაგან საქმეთა სამინისტრო ) - police.ge