უფლებები და ნარკოპოლიტიკა

11/08/2014

კვლევები ადამიანის უფლებებსა და ნარკოპოლიტიკაზე საკმაოდ მწირია როგორც საერთაშორისო დონეზე,ასევე საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში

ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის 2012 წლის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა

11/08/2014

ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის 2012 წლის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა 2012 წლის ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის ანგარიში მიეძღვნა თემას: ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომი და აივ/შიდსი

ნარკოსცენა

19/11/2013

როგორია ნარკოსიტუაცია რეგიონებში? რამდენადაც ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა თანაბრად ვრცელდება ქვეყნის ყველა რეგიონზე, ნარკოსცენაც   სხვადასხვა რეგიონში მეტნაკლებად ერთნაირია.