31.08.2012 ზედოზირების საერთაშორისო დღე

22/03/2013

2001 წელს ავსტრალიაში, შპრიცების გაცვლის პროგრამის მენეჯერი, სალი ფინი, ზედოზირებით დაღუპული ოჯახის წევრების მძიმე განსაცდელმა დააფიქრა.

10.08.2012 თვითდახმარების ჯგუფების შეხვედრები

22/03/2013

თვითდახმარების ჯგუფების მეოთხე შეხვედრაზე ნარკოტიკების კონტროლის ისტორია, ნარკოსიტუაცია საქართველოში და მკურნალობა-რეაბილიტაციის თანამედროვე მიდგომები განიხილეს. ყოფილი მომხმარებლების ჯგუფში წამალდამოკიდებულებასა დათანასწორთა განათლეაზე ისაუბრეს.

28.07.2012 სიცოცხლის ღირებულება მკურნალობის ფასზე მეტია

22/03/2013

28 ივლისს ჰეპატიტის საერთაშორისო დღეა. საქართველოში ეს დღე უკვე მეორე წელია აღინიშნება და C ჰეპატიტის პრობლემის მოგვარებას ემსახურება. შარშან კამპანიის მიზანი საზოგადოების ინფორმირება იყო, წელს კი  მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

30.07.2012 თვით-დახმარების ჯგუფების შეხვედრები

22/03/2013

2012 წლის 27 აპრილს თვით-დახმარების ჯგუფებმა მოაწყვეს შეხვედრა, სადაც მოხდა ლიდერების იდენტიფიცირება, ჯგუფის მუშაობის წესების განსაზღვრა და შეხვედრების თემატური პროგრამის შემუშავება. 

28.06.2012 ცვლილებები საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში

22/03/2013

2012 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა მე-3 პლენარული მოსმენით დაამტკიცა საქართველოს ნარკოკანომდებლობაში ცვლილებებისა და დამატებების პაკეტი. პაკეტს ხელი მოაწერა საქართველოს პრეზიდენტმა.  

27.04.2012 თვით-დახმარების ჯგუფების ტრენინგი

22/03/2013

2012 წლის 24-26 აპრილს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის, „ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა: თემის გაძლიერების, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებული პოლიტიკის ხელშეწყობა საქართველოში“

28. 03. 2012 შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე

22/03/2013

2012 წლის 27-28 მარტს, ჰოლანდიის მთავრობის მხარდაჭერით და „ალტერნატივა

15.03.2012 ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნა

22/03/2013

2011 წლის 22 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანებულება ნარკომანიის <

11.03.2012 თვითდახმარების ჯგუფები

22/03/2013

 

2012 წლის 9, 10 და 11 მარტს, ზიანის შემცირეების საქართველოს ქსელის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა: თემის გაძლიერების, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებული პოლიტიკის ხელშეწყობა საქართველოში” ფარგლებში რეგიონებში ვიზიტი გაიმართა.